Khẩu hiệu “Drive your Ambition” là gì?

DRIVE YOUR AMBITION

Mitsubishi Motors Corporation (MMC), giới thiệu khẩu hiệu “Drive your Ambition” (Dẫn lối khát vọng) như một tuyên bố mạnh mẽ của sự cam kết với các giá trị và khát vọng của công ty trong tương lai đến Quý khách hàng, cũng như thông báo về bốn cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển trong tương lai của công ty.

Cột mốc đầu tiên với tên gọi “The Mitsubishi Pedigree” (Phả hệ Mitsubishi), nhằm mang đến một tầm nhìn về 100 năm kế tiếp của Mitsubishi. Tiếp theo đó là “The Mitsubishi stance on technology and design” (quan điểm về công nghệ và thiết kế của Mitsubishi) nhằm tạo ra “những thiết kế cũng như tính năng sản phẩm mang đầy cảm hứng, cùng một tầm nhìn tương lai vững chắc trong việc phát triển và duy trì sản phẩm.”

Hai yếu tố cuối cùng góp phần xây dựng nên tương lai của Mitsubishi là “The Mitsubishi take on global business” (Mitsubishi đảm nhận kinh doanh toàn cầu) và “The Mitsubishi bond with its customers” (Mitsubishi gắn kết với khách hàng). Đây là 2 khía cạnh quan trọng trong việc đảm bảo sự bền vững của thương hiệu cũng như các cam kết đối với nhu cầu của các khách hàng.

Với muc tiêu “Dẫn lối khát vọng – Drive your Ambition”, Mitsubishi Motors sẽ đưa bạn đi bất cứ nơi đâu.

Mitsubishi Tây Ninh – Điện thoại tư vấn: 0972.800.792

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *